Zpravodaj

Podzim 2017

---

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se s Vámi v říjnovém zpravodaji podělil o aktivity Platformy pro krajinu, které proběhly za poslední čtvrt rok nebo se v blízké době chystají v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů pod záštitou Strategie AV21.

Především chystáme na 3. listopadu seminář Les jako součást krajiny a zdroj poznání, na kterém představíme nejen odborné výstupy ze stejnojmenného projektu, ale také práci praktických lesníků. Registrovat se můžete do 27. 10. přímo na našem webu. Vydáme k tomu i brožuru pro veřejnost.

Proběhly i dva parlamentní semináře. Jeden byl věnovaný kalamitní situaci na severní Moravě a ve Slezsku a druhý certifikaci lesů. K tomu prvnímu přinášíme krátké zamyšlení a ten druhý je shrnut jedním z pořadatelů zde.

Touto cestou upozorňujeme také na nejbližší 12. setkání Fóra ochrany přírody, které bude 14. října věnováno zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Ve čtvrtek 19. října se uskuteční dvě významná setkání. Jedno ve Křtinách pro ty, co nestihli dřívější termín: Adaptace lesů na klimatickou změnu.  Na dalším v Praze, které se týká vody, bude Platforma zastoupena přednáškou Voda v krajině a revitalizace.

Registraci výše uvedených akcí organizátoři již uzavřeli.

O hospodaření v lesích ve světle klimatické změny promluvil prof. Josef Fanta 5. září v pořadu Focus Václava Moravce. Záznam je ke shlédnutí zde.

Prof. Fanta byl také pozván v září na významnou konferenci Wild Europe, aby tam promluvil mj. o problematice výzkumu pralesů v Rumunsku v souvislosti s jejich probíhající devastací nelegální těžbou. Shrnutí přinášíme zde.

V jeden den se odehrály také hned dva semináře komise pro životní prostředí AV ČR, z nichž odpolední se věnoval významu půdy a zde je z něj tisková zpráva.

V Brně ve dnech 5.-6. září proběhlo zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině a 20. října pak oslavíme první Mezinárodní den krajiny. 

Na závěr jedna výzva. Projekt EKLIPSE hledá experty, kteří budou zkoumat, jak pomoci malým a středním podnikům v jejich byznysu tak, aby podporoval biodiverzitu a zároveň šetří přírodní zdroje. Přihlásit se můžete do 18. října. 

Všechny informace o platformě naleznete na našem webu www.nasekrajina.eu.

S přátelským pozdravem

Petr Petřík
koordinátor Platformy pro krajinu Strategie AV21

---

Platforma pro krajinu je mezioborové seskupení lidí z řad odborné, ochranářské veřejnosti, státní správy a politiky, kterým není lhostejný osud naší krajiny. Čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině.