Zpravodaj

jaro 2018

---

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se s Vámi v jarním zpravodaji 2018 podělil o aktivity Platformy pro krajinu, které proběhly nebo se v blízké době chystají v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů pod záštitou Strategie AV21.


V roce 2017 jsme na to šli od lesa a na svatého Huberta 3. listopadu jsme uspořádali seminář Les jako součást krajiny a zdroj poznání. Na něm jsme představili odborné výstupy ze stejnojmenného projektu (k vidění zde). V navazující exkurzi na Klokočnou jsme ocenili udržitelné hospodaření lesníků pod vedením Ing. Vladislava Ferkla.

Hned po Novém roce, 2. ledna 2018, pořádala Společnost pro trvale udržitelný život seminář Budoucnost českých lesů aneb Jak dále v obhospodařování i ochraně našich lesů?, kde vystoupil jménem naší platformy prof. J. Fanta.

Nedlouho poté, 8. ledna, jsme ve spolupráci s ekologickou platformou a spolkem Zvonečník navázali besedou o vodě a vodních zdrojích, jejíž závěry přinášíme zde.

U vody ještě zůstaneme, protože Česká společnost krajinných inženýrů chystá zajímavou konferenci o rybnících. Přihlásit se můžete se svými příspěvky do konce března zde.

Do konce března se také můžete přihlašovat na Krajinářskou dílnu, kterou pořádá Česká společnost pro krajinnou ekologii spolu s Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně.

20. března jsme se účastnili semináře při příležitosti Roku pralesů organizovaného AOPK ČR ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, kde mimo jiné vystoupili ředitel NP Šumava Mgr. Pavel Hubený s přednáškou o Boubínském pralese a dr. Jaromír Bláha z Hnutí Duha s konceptem divočiny. Záznam rozhovoru s dalším přednášejícím doc. Tomášem Vrškou o hodnocení pralesů včetně decimujícího vlivu vysokých stavů zvěře si můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu. S lesy souvisí i následující bod.

Rádi bychom Vás totiž upozornili na společný seminář Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR (Rady vlády pro udržitelný rozvoj) a Komise pro životní prostředí AV ČR, který se bude zabývat postojem veřejnosti ke stavu naší krajiny. Za Platformu pro krajinu tam 29. března vystoupíme s důležitou výzvou určenou ministerstvu zemědělství, která shrnuje základní kroky podle nás nezbytné k nápravě stavu hospodaření v našich lesích, zvěř nevyjímaje.

Právě s dotyčným ministerstvem spolupracujeme na tom, aby se věci měnily ve prospěch půdy, vody a krajiny. Tato tři klíčová slova jsou také součástí podtitulu konference Budoucnost českého zemědělství, kde 10. dubna vystoupí již jmenovaný prof. J. Fanta. Registrace je stále možná.

A nakonec důležitá zpráva pro všechny, které zajímá globální stav přírody. Mezivládní panel pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) vydal zprávu o neutěšeném stavu ekosystémů světových regionů. Podílely se na ní stovky odborníků z celého světa včetně České republiky a podklady můžete nalézt zde.

Sledujte náš web www.nasekrajina.eu (na kterém najdete i veškeré informace o platformě) nebo Facebookové stránky.

 

S přátelským pozdravem

Petr Petřík
koordinátor Platformy pro krajinu Strategie AV21

---

Platforma pro krajinu je mezioborové seskupení lidí z řad odborné, ochranářské veřejnosti, státní správy a politiky, kterým není lhostejný osud naší krajiny. Čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině.