Zpravodaj Platformy pro krajinu

Květen 2017

---

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik aktivit Platformy pro krajinu, které probíhají v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů pod záštitou Strategie AV21. Tento rok se věnujeme lesům jako součást krajiny a zdroj poznání.

Právě je za námi seminář Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách a dále mezinárodní konference o lesích. S čím jsme tam vystoupili a jaké jsou naše návrhy se dozvíte v odkazech.

Ke konci května proběhnou dvě důležitá setkání, o jejichž výstupech Vás budeme informovat. Na semináři o využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí dne 19. května v Českých Budějovicích představíme naši společnou publikaci Krajina a lidé, která právě vychází pod nakladatelstvím Academia. Dále 22. května hostíme v Průhonicích seminář k 25 letům sítě NATURA 2000 a programu LIFE.

Spolupráce s Mezivládním panelem pro biodiverzitu a ekosystémové služby na kapitolách hodnotící zprávy o globálním stavu biodiverzity a degradaci krajiny (Regional Assessments) má první výsledky. Po více než deseti letech od vydání Millenium Ecosystem Assessment popisuje zpráva také kroky k udržitelnější ochraně a využívání přírodních zdrojů. Chcete-li se podílet na jejím připomínkování, pak se prosím zaregistrujte. Text i s návodem na komentáře je otevřený komentářům od 1. května do 26. června 2017.

Platforma pro krajinu se účastnila veřejného projednání návrhu Národního reportu o plnění cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 v ČR, které se konalo 11. května  2017 ve Strakově akademii. Vznesli jsme tam opět požadavek na doplnění chybějící politiky krajiny v souvislosti s implementací Evropské úmluvy o krajině.

Již loni proběhlo několik úspěšných akcí ve spolupráci s ekologickou platformou Zvonečník (Milovice, Brdy, Polabí). V sobotu 27. května máte možnost účastnit se výletu do Máchova kraje.

Protože další informace Vám rozešleme až těsně před prázdninami, vězte, že 25. června proběhne v Průhonickém parku Vědecký trek a hudební multižánrový festival A-fest, na něž jste srdečně zváni. Představíme při té příležitosti výsledky soutěže o logo Platformy pro krajinu.

 

S přátelským pozdravem


Petr Petřík
koordinátor Platformy pro krajinu Strategie AV21

---

Platforma pro krajinu je mezioborové seskupení lidí z řad odborné, ochranářské veřejnosti, státní správy a politiky, kterým není lhostejný osud naší krajiny. Čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině.