Zpravodaj Platformy pro krajinu

Léto 2017

---

Vážení a milí,

dovolte mi, abych se s Vámi v letním zpravodaji podělil o několik aktivit Platformy pro krajinu, které probíhají v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů pod záštitou Strategie AV21.

Máme za sebou soutěž o logo platformy. Jako nejlepší porota vyhodnotila návrh od Nely Keroušové, který graficky dopracovala Markéta Tichá.

Do konce srpna probíhá ve spolupráci s Botanickým a Sociologickým ústavem AV ČR anketa "Jak vnímáme hopodaření v našich lesích". Anketu najdete zde.

Na počátku května vyšla v edici Průhledy nakladatelství Academia nová kniha Krajina a lidé, která je společným dílem více jak 60 spolupracovníků z 19 institucí. Můžete si ji přečíst třeba u vody!

Úspěšně proběhl také seminář o propojení politiky a vědy, na kterém mj. promluvil i člen DG SANTE Evropské komise prof. Ladislav Miko. Zde přinášíme tiskovou zprávu.

Vystoupení zakládajícího člena Platformy, prof. Josefa Fanty máte možnost sledovat 5. září v pořadu Focus Václava Moravce, kdy prof. Fanta bude mluvit mimo jiné o změně přístupu hospodaření v krajině.

Náš partner Biologické centrum AV ČR, v. v. i. získal souhlas ke zveřejnění elektronických verzí brožur vydaných v rámci edice Strategie AV21. Brožury si nyní můžete volně stáhnout na jejich webu, kde budou postupně doplňovány.

V Brně proběhne ve dnech 5. - 6. září 19. pracovní zasedání Rady Evropy k implementaci Evropské úmluvy o krajině. Registrovat se je možné do 15. srpna zde.

Česká společnost pro ekologii pořádá ve dnech 25. - 27. září konferenci v Praze v Suchdole (http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2017-25-279-2017). Termín pro registraci příspěvků je do 11. srpna.

Všechny informace o platformě naleznete na www.nasekrajina.eu.


S přátelským pozdravem

Petr Petřík
koordinátor Platformy pro krajinu Strategie AV21

---

Platforma pro krajinu je mezioborové seskupení lidí z řad odborné, ochranářské veřejnosti, státní správy a politiky, kterým není lhostejný osud naší krajiny. Čerpají přitom z Evropské úmluvy o krajině.