fbpx
Loading...

Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému klimatické změny

Home / Akce / Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému klimatické změny
Ukázka trvale tvořivého lesa z polesí Klokočná se zmlazující jedlí. Foto T. Ježek

 

V pátek 14. září 2018 se konal v prostorách zámku Křtiny seminář s názvem Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému klimatické změny. Pořádal ho spolek Pro Silva Bohemica ve spolupráci s Českou lesnickou společností, Mendelovou univerzitou v Brně, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Českou zemědělskou univerzitou. Setkání podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR a Česká technologická platforma pro zemědělství.

V diskusi promluvil i člen Platformy pro krajinu prof. Josef Fanta. Ve svých třech vstupech zdůraznil zejména potřebu vůle pro změny, která dosud chybí nebo je málo vidět v české lesnické politice. Podle jeho názoru lidé z praxe chtějí maloplošné hospodaření, ale přetrvávající velkokapacitní obchodní model prosazovaný seshora je v současnosti největší překážkou adaptační strategie lesnického hospodaření.

Jako pamětník také prof. Fanta popsal, jaká byla dřívější praxe. Ještě v devadesátých letech mělo každé polesí svého hajného. Když zjistil skupinu smrků napadených kůrovcem, druhý den šly stromy k zemi, dřevaři oloupali kůru a nálet brouka byl zlikvidován. Dnešní hajný většinou už vlastní dělníky nemá a po zjištění výskytu kůrovce se vypíše nejprve výběrové řízení. Výběr vhodné těžební firmy trvá týdny, někdy i měsíce. Kůrovec mezitím vylétne a založí druhou i třetí generaci. Těžba pak probíhá na rozsáhlých území s devastujícími účinky na les. Dnešní stav podle něj není v pořádku a je třeba ho změnit.

Nakonec prof. Fanta promluvil o úloze lesa pro rozvoj venkova. Stávající systém narušuje sociální vazby na venkově. Řešení této záležitosti je v rukou politiků. Lesní správa by měla mít jak vlastní zaměstnance, tak možnost zadávat hromadné práce. Sklidil za to souhlasný potlesk celého sálu.


Prof. Fanta tak navázal na dubnovou výzvu Platformy pro krajinu adresovanou vládě ČR. Prioritní je podle výzvy nyní vypracování nové koncepce výkonu hospodaření. Neúspěšný obchodní model u státního podniku Lesy ČR, který celý výkon hospodaření vkládá do rukou zadavatelských firem, je třeba opustit. Státní lesy se musí stát vzorem pro ostatní vlastníky lesů zejména v oblasti sociální. K tomu je mj. nezbytné zahájit diskusi o postupném zvyšování podílu prací vykonávaných režijními zaměstnanci a větším podílu prodeje dříví ve vlastní režii.