Loading...

THE PLATFORM FOR THE LANDSCAPE

LET US PRESERVE OUR LANDSCAPE FOR FUTURE GENERATIONS, WHAT IS THE LANDSCAPE? WE ARE THE LANDSCAPE!, HOW TO HELP OUR LANDSCAPE?

Last postsSHOW ME ALL POSTS

Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR
Petr Petřík | 24, April

na základě zkušeností získaných z odborných podkladů o vlivu klimatické změny a způsobů současného hospodaření na stav krajiny a

Celý článek
Stanovisko komise pro životní prostředí Akademie věd k semináři „Les jako součást krajiny a zdroj poznání“
Petr Petřík | 02, November

Biologicky a ekologicky orientovaný výzkum v lesích v poslední době přinesl mnoho poznatků ve vztahu ke změně klimatu, bezprostřednímu vlivu

Celý článek
Tisková zpráva ze semináře o významu půdy a vody
Petr Petřík | 13, October

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně Lidstvo

Celý článek

Last meetingsSHOW ME ALL MEETINGS

Position document of the Committee for the Environment of the Czech Academy of Sciences to the workshop on agroforestry
Petr Petřík | 18, April

The agricultural landscape is part of our cultural heritage and as such helps to form and sustain national

Detail akce
Stanovisko k semináři KŽP AV ČR o agrolesnictví
Petr Petřík | 18, April

Zemědělská krajina je součástí našeho kulturního dědictví a jako taková pomáhá utvářet a udržovat národní identitu. Nakládání s

Detail akce
Stanovisko KŽP AV ČR k semináři Současná situace v českém lesnictví – dosavadní přístupy a jejich důsledky a další výstupy
Petr Petřík | 09, January

České lesnictví se v poslední době dostalo do složité situace. Vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na

Detail akce

CONTACT US