fbpx
Loading...

Zveme na seminář k výmladkovým lesům

Home / Akce / Zveme na seminář k výmladkovým lesům

“Výmladkové lesy – šance pro lesní hospodáře a naděje pro odolnější krajinu”

Seminář k výmladkovým lesům proběhne 3. listopadu 2020 od 9:00 do 16:30 v prostorách zámku Křtiny.

Výmladkové lesy, pařeziny čili lesy tvaru nízkého a středního, jsou tradiční a dříve běžnou formou lesního hospodaření. Od výmladkového hospodaření bylo postupně opuštěno, nyní se ale ve světle současné krize lesního hospodaření opět jeví jako perspektivní alternativa k běžným postupům.

S podporou projektu TA ČR „Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů” organizujeme jednodenní bezplatný seminář spojený s exkurzí do terénu a srdečně Vás na něj zveme!

Cílem semináře je

  • představit výhody i výzvy výmladkového hospodaření
  • diskutovat o možnostech obnovy a zavádění výmladkových lesůVýmladkové lesy – šance pro lesní hospodáře a naděje pro odolnější krajinu

Program

  • 9:00–12:00 terénní exkurze na Školním lesním podniku Mendelovy univerzity Masarykův les Křtiny
  • 12:00–13:00 oběd na Zámku v Křtinách
  • 13:00–15:15 prezentace o výmladkovém hospodaření
  • 15:15–15:30 občerstvení
  • 15:30–16:30 moderovaná diskuze

Svůj zájem či potvrzení o účasti na semináři prosím posílejte přes elektronický formulář: bit.ly/vymladky-2020. Termín přihlášek je 20. října 2020. Kapacita semináře je omezena. V případě prodloužení zákazu hromadných akcí se bude seminář konat v náhradním termínu. Dotazy prosím směřujte na Tomáše Chabadu (tomaschabada@mail.muni.cz nebo telefon +420 773 107 789).

Bližší informace naleznete zde.