fbpx
Loading...

Střípky z konference Počítáme s vodou

Home / Akce / Střípky z konference Počítáme s vodou
Ministr Richard Brabec při zahájení konference. Foto archiv organizátorů

Po čtvrté Počítáme s vodou a tentokrát 23. října 2018 v krásném prostředí Novoměstské radnice. Podobná setkání se klubou jak houby po dešti. Víkend před tím jsme se Zvonečníkem navštívili Vodní dům, kde byla řeč o udržitelném zemědělství, které by nezatěžovalo pitnou vodu jedné z největších nádrží na pitnou vodu (VN Švihov) pro naši metropoli a hned poté mohli pořadatelé touto vodou hasit žízeň svých hostů. (Pokud by ji ovšem neservírovali z balených PET lahví, což byla asi jediná vada na kráse tohoto ambiciozního setkání.)

Na konferenci se diskutovalo vskutku na mezinárodní úrovni na příkladu Berlína, Hamburku či Kodaně, velkoměst s již vyzkoušenými příklady modro-zelené infrastruktury (rozuměj projektů využívajících dešťovou vodu na zásak nebo zálivku městské zeleně nebo běžně používající kořenové čistírny na vodu odpadní). Mluvili zde proto hlavně městští architekti, ale prostor dostali i zástupci městských samospráv, příspěvkových městských organizací a vysokých škol (konkrétně ČVUT).

Fotografie a prezentace řečníků si můžete prohlédnout na webu: https://www.pocitamesvodou.cz/fotografie-sbornik-a-prezentace-z-konference-pocitame-s-vodou-2018. Systém HDV (hospodaření s dešťovou vodou) je v městském prostředí založen na decentralizovaném systému odvodnění pracující s výparem, vsakováním a pomalým odtokem vody zpět do jejího přirozeného koloběhu. Těm, které zajímají spíše vodozádržné schopnosti volné krajiny, doporučujeme navštívit konference Říční krajina (http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina), která proběhne příští týden v Praze.

Musím ocenit komplexní a koncepční přístup pořadatelů tohoto setkání, což je nutný předpoklad chceme-li takové snahy zasadit do legislativního rámce. Že na tuto aktivitu slyší i politici, potvrdil i přítomný ministr životního prostředí Richard Brabec, který vodu označil za největší statek a uvedl několik příkladů, jak ministerstvo hodlá podle jeho slov „strhávat zpět kormidlo nastavené na vysušování krajiny z dob minulých.“ Velice poučná byla panelová diskuse se všemi řečníky, kdy padl požadavek na institucionalizaci, společný jazyk a manažerské schopnosti, abychom byli vůbec schopni ideje HDV uplatnit. Mezi požadavky probleskla i otázka daní a zpoplatnění srážkových vod, ale i motivace založená na zodpovědnosti o sdílený veřejný prostor. Někteří zastávají ryze koncepční přístup, ale je dobře, že stále více lidí si uvědomuje i potřeby pilotních projektů, jako je např. projekt spolku Živá voda v povodí Zdoňovska na Broumovsku založený na odstranění starých meliorací a obnově krajiny jako jakési houby zadržující a zpomalující odtok vody.

Organizátoři nabízí využít možnosti zaslat dotaz do poradny týkající se hospodaření s dešťovou vodou, a to online https://www.pocitamesvodou.cz/poradna/ nebo na email poradna@ekocentrumkoniklec.cz. Přeji jim pokračování v tomto úspěšném projektu.

Petr Petřík