fbpx
Loading...

Seminář k 25. výročí sítě NATURA 2000 a programu LIFE

Home / Akce / Seminář k 25. výročí sítě NATURA 2000 a programu LIFE

zde

 

Natura 2000 vychází ze Směrnice EU o stanovištích a ta z celosvětově akceptované Úmluvy o ochraně biodiverzity (CBD). Síť Natura 2000 zajišťuje celoevropskou ochranu přírodním stanovištím bez ohledu na ekonomické zájmy a hranice států. Programy LIFE vzdělávají veřejnost a dobrými příklady ukazují, jak navrátit krajině její tvář. Všechny tyto nástroje se využívají na zachování chráněných území, ale většina volné krajiny stále postrádá svá pravidla pro nakládání. Právě na ní a na implementaci Evropské úmluvy o krajině se zaměříme ve své přednášce. Kromě těchto výročí oslavíme i Mezinárodní den biodiverzity. Seminář je součástí kampaně Let It Grow. Součástí je i prohlídka ojedinělých druhů v botanické zahradě.