fbpx
Loading...

Zpráva IPBES varuje před masovým vymíráním druhů

Home / Akce / Zpráva IPBES varuje před masovým vymíráním druhů

Masové vymírání druhů se ztrátou stanovišť jsou důsledkem neudržitelného hospodaření na planetě Zemi, konstatovala závěrečná studie Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Od roku 2016 se na ní podíleli stovky vědců, mezi nimiž i dva z Botanického ústavu AV ČR. Jan Pergl se věnoval dopadům invazních druhů na ekosystémy a Petr Petřík stavu lesů. Petr Petřík uvedl, že právě současná situace v lesích není jen důsledkem klimatické změny, ale naší honby za produkcí. Pod smrkovými monokulturami v podhůří zmizely druhově bohaté louky, odvodnily se mokřady a ubylo nedotčené divočiny. K tomu, abychom zastavili ztráty na biologické rozmanitosti, je třeba změnit myšlení nejen hospodářů, ale začít i od sebe, vědců, tj. lépe vysvětlovat veřejnosti závěry svých výzkumů, předávat je studentům a spolupracovat i s politiky, kteří mají zájem na prosazení nových myšlenek. O to se snaží právě Platforma pro krajinu (nasekrajina.local), volné sdružení akademických a neziskových institucí pod koordinací Botanického ústavu s cílem implementovat Evropskou úmluvu o krajině. Celá zpráva IPBES je k nalezení zde ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment.