fbpx
Loading...

Pravidla zpracování osobních údajů nasekrajina.eu

Home / Pravidla zpracování osobních údajů nasekrajina.eu

Udělením souhlasu, souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně emailové adresy, instituci  Botanický ústav AV ČR, v. v. i., IČO: 67 98 59 39, se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru.

Udělením souhlasu se rozumí potvrzení registračního emailu k newsletteru zaslaného stránkou nasekrajina.local.

Souhlas se zpracováním mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán zasláním žádosti na emailovou adresu petr.petrik@ibot.cas.cz. Subjekt má v souladu se z.č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

Další možností odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je kliknutí na link sloužící k odhlášení, který naleznete na konci každého informačního newsletteru.

Vaše data uchováváme v zabezpečeném systému WordPress a to na dobu neurčitou počínaje datem udělení souhlasu, není-li souhlas odvolán. Tato data s nikým dále nesdílíme.

Správcem svěřených údajů je jmenován Petr Petřík, kontakt petr.petrik@ibot.cas.cz.