fbpx
Loading...

EKOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA KRAJINY

Home / EKOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA KRAJINY

bu_pozvanka_seminar_kzp_2018

Program společného semináře Komise pro životní prostředí AV ČR a Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu RVUR konaného pod záštitou Mgr. Richarda Brabce (Ministerstvo životního prostředí)

Úterý 12. června 2018, 9:30-15:00 hod., Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze, místnost 206

Volná krajina a její proměny – moderuje prof. Josef Fanta

 • 9:30-9:45 – Dr. Radim Šrám (předseda Komise pro životní prostředí AV ČR) a Dr. Vladimír Dolejský (předseda Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu & náměstek ministra životního prostředí): Přivítání
 • 9:45-10:00 – Prof. Jan Frouz (Biologické centrum AV ČR): Půdní organismy a organická hmota, proč jsou pro nás důležité a co je ohrožuje
 • 10:00-10:15 – Ing. Václav Zámečník (Česká ornitologická společnost): Ptáci a jejich úbytek v zemědělské krajině ČR
 • 10:15-10:30 – Ing. Radek Hejda (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR): Stav hmyzu v ČR ve světle změn v krajině
 • 10:30-10:45 – Ing. Eva Semančíková (Jihočeská univerzita): Fragmentace a konektivita krajiny z různých úhlů pohledu

Příklady dobré praxe – moderuje dr. Petr Petřík

 • 10:45-11:00 – Dr. Petr Marada (Mendelova univerzita): Pozemkové úpravy na jižní Moravě – od teorie k praxi
 • 11:00-11:15 – Doc. Bohdan Lojka (Česká zemědělská univerzita): Zemědělství pro krajinu z pohledu rodinného podnikání na příkladu zavádění agrolesnických systémů
 • 11:15-11:30 – Ing. Eva Sojková (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví): Aktivity pro posílení funkční stability systému sídelní zeleně
 • 11:30-11:40 – Ing. Jana Moravcová (Beleco): Informace o programu Pestrá krajina
 • 11:40-12:00 – Diskuse

12:00-13:00 – přestávka na občerstvení

Strategické nástroje, jak vyléčit krajinu – moderuje prof. Bedřich Moldan

 • 13:00-13:15 – Dr. Jan Vopravil (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy): Stav půdy je odrazem stavu krajiny a společnosti
 • 13:15-13:30 – Dr. Václav Mazín (Státní pozemkový úřad): Reálná situace spoluúčasti úřadů a občanů při krajinném plánování
 • 13:30-13:45 – Dr. Klára Salzmann (České vysoké učení technické): Infrastruktura v krajinném plánování
 • 13:45-15:00 – Prof. Josef Fanta (Platforma pro krajinu): Řízení vývoje a využívání krajiny, diskuse a závěr semináře

 

Těšíme se na vaši účast!

 

Dr. Radim Šrám

předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

 

Výstupy ze semináře naleznete zde.