fbpx
Loading...

Vláda schválila Strategický rámec ČR 2030

Home / Nezařazené / Vláda schválila Strategický rámec ČR 2030

krajina-stredohori-4

Ve středu 19. dubna byl Vládou ČR jednohlasně schválen Strategický rámec ČR 2030. Je to cesta, jak propojit udržitelný ekonomický rozvoj s ohledem na environmentální a sociální oblast. Nyní zbývá ho naplňovat, ale to lze pouze za stabilní politické situace. Citujeme z dokumentu: „V návaznosti na schválení České republiky 2030 bude v roce 2017 připraven a vláděk projednání předložen implementační dokument, který určí mechanismus sledování souladu a interakce strategických a specifických cílů České republiky 2030 a resortních strategií, koncepcí, programů a opatření. Implementační dokument bude obsahovat návrh způsobu, jak analyzovat mezery v současných politikách a identifikovat příčiny, které brání případnému naplňování cílů. Česká republika 2030 je živým strategickým dokumentem, který reaguje na proměny kontextu a vývoj v prioritních oblastech. Revize strategického dokumentu bude probíhat podle potřeby na základě pravidelného hodnocení prováděného Odborem pro udržitelný rozvoj nebo na základě zjištěné potřeby v rámci resortních a krajských a dalších dílčích strategických dokumentů a politik, nejméně však jednou za pět let.“ Platforma pro krajinu nabízí v této souvislosti Analýzu a hodnocení integrace krajiny a její problematiky ve vybraných politických dokumentech se zaměřením na politiky územního plánování a Územní studii krajiny. Zveme také na seminář, který spoluorganizujeme. ČR 2030 je umístěna na www.cr2030.cz