fbpx
Loading...

Vydali jsme brožuru o ekologické infrastruktuře krajiny

Home / Nezařazené / Vydali jsme brožuru o ekologické infrastruktuře krajiny

Komise pro životní prostředí AV ČR a Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj uspořádaly 12. června 2018 seminář zaměřený na roli občanské společnosti v procesu ochrany, správy a plánování ekologické infrastruktury krajiny (tj. drobné vodní toky, mokřady, rozptýlená zeleň). Seminář proběhl pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí jako součást Strategie AV 21.

V příspěvcích, které se soustředily především na zemědělské využívání krajiny a jeho vliv na strukturu krajiny, nešlo jen o to, konstatovat, že existují různé negativní jevy, a poukázat na jejich příčiny. Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na přírodní systém a jeho adaptace pro potřeby společnosti. Do programu semináře byly proto zařazeny i podněty, jak vzniklou negativní situaci řešit, ale rovněž příklady dobré praxe a informace o nástrojích, které se při většinou složitém procesu nápravy škod na krajině dají uplatnit. Shrnutí jednotlivých příspěvků, jež neztratily nic na své aktuálnosti, vám nyní nabízí tato publikace, kterou si můžete stáhnout na https://www.academia.cz/edice/kniha/ekologicka-infrastruktura-krajiny.