fbpx
Loading...

Vyšla publikace Uteče to jako voda

Home / Nezařazené / Vyšla publikace Uteče to jako voda

Jindřich Duras a kolektiv autorů vydal velmi povedenou brožuru za finanční podpory Plzeňského kraje. Nese název Uteče to jako voda a hlavní autor o ní píše následující: „Dlouhou řadu let se dělím o poznatky o vodě se svými kolegy na odborných konferencích. Řada skutečností mi ale přišla velmi důležitá pro každého. Jsou to zjištění jednoduchá a přitom užitečná. Každý je ve své praxi může uplatnit. Doma, v zaměstnání, v občanském životě. Jenže u většiny těch, s nimiž jsem se potkával, jsem porozumění vodě
nenacházel. Proto jsem si začal svou odbornou práci a napjatý časový plán komplikovat i vystoupeními v médiích a na akcích pro veřejnost, kde se snažím sdělit to nejdůležitější. Kniha je ale něco jiného. Umožňuje autorům, aby si srovnali myšlenky, vybrali z nich ty nejdůležitější a zkusili je propojit tak, aby dávaly smysl i laikovi. Navíc lze o knize přemýšlet a znovu se k ní vracet, když je třeba. A o tom tahle kniha je – nabídnout čtenáři ucelený pohled na vodu v krajině. Všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, velmi děkuji.“

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., nar. 1957, vystudoval obor Ochrana přírodního prostředí na Karlově Univerzitě jako jeden z prvních absolventů tohoto zaměření v ČR. Od r. 1983 pracuje na Povodí Vltavy – nejprve přes 20 let jako hydrobiolog a pak jako specialista na jakost vody v oddělení plánování v oblasti vod. Zabývá se procesy v přehradních nádržích včetně sinicových vodních květů, fungováním rybníků, samočisticími pochody ve vodních tocích, ale také zdroji znečištění vod a chováním krajiny. Kromě odborné práce, jejíž výsledky prezentuje pravidelně na tuzemských i zahraničních konferencích, se aktivně věnuje také výuce a popularizaci poznatků veřejnosti. Přednáší pravidelně na Západočeské univerzitě v Plzni a v poslední době i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.