fbpx
Loading...

Les jako součást krajiny a zdroj poznání – tisková zpráva ze semináře

Home / Akce / Les jako součást krajiny a zdroj poznání – tisková zpráva ze semináře

logo_strategielogo_roze

Průhonický zámek hostil v pátek 3. listopadu 2017 kolem 70 účastníků odborného semináře zabývajícího se udržitelným hospodařením a ochranou lesů. Setkání zorganizoval Botanický ústav Akademie věd ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a Komisí pro životní prostředí AV ČR (KŽP) pod záštitou Strategie AV 21 a Platformy pro krajinu. Zaznělo celkem devět přednášek, v nichž se v krátkosti představily výstupy výzkumu v lesích z poslední doby ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změny klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Principy udržitelného hospodaření si mohli účastníci konference prohlédnout na sobotní exkurzi na demonstrační objekt Klokočná v péči s. p. LČR.

Komise se ztotožňuje s výstupy semináře v podobě stanoviska, v němž doporučila MZe, MŽP, MMR, správcům a majitelům lesů na jejich majetcích mj. silně omezit pěstování monokultur a přecházet ke smíšeným a různověkým porostům, skupinovitému až stromovému (výběrnému) hospodaření, dále postupně nahrazovat model lesa věkových tříd modelem typu vývoje lesa propojeného s kontrolou přírůstu a tloušťkové struktury lesa, stavět podnikatelské vztahy prioritně na místních lidských zdrojích, snížit současné vysoké stavy býložravé spárkaté zvěře a zejm. novelizovat lesnickou legislativu a ujasnit přístup k certifikaci lesů. Tyto změny se neobejdou bez zavádění nových poznatků do výuky na lesnických školách všech stupňů.

Na závěr setkání navázal na stanovisko prof. Josef Fanta a navrhl aktivní spolupráci lesnických a akademických výzkumných pracovišť v podobě pracovní skupiny, která připraví podklady pro zpracování nové koncepce práce s lesem pro nadcházející období.

Prezentace, které zazněly na semináři, jsou zde z I. bloku a II. bloku. Fotografie ze semináře jsou zde a z exkurze zde.

Kontakty:

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice a Komise pro životní prostředí AV ČR (petrik@ibot.cas.cz), 607 266 210

Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž posláním je mj. vyjadřovat se k environmentálním problémům, jejichž řešení ovlivňuje v celonárodním měřítku stav životního prostředí, posuzovat dokumenty vědecké povahy či návrhy zákonů relevantní z hlediska vědecké činnosti i obecné praxe v oblasti životního prostředí, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 23 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.

 

Videozáznamy z pátečního semináře o lesích a ze sobotní exkurze od RNDr. Jiřího Jakla jsou ke zhlédnutí zde:
 
 
 
Úvodní slovo dr. Petr Petřík & prof. Josef Fanta (Botanický ústav AV ČR)
 
5:00
dr. Jiří Woitsch (Etnologický ústav AV ČR)
Vnímání lesa v historii
 
29:45
dr. Jana Stachová (Sociologický ústav AV ČR)
Lesy očima laické a odborné veřejnosti
 
 
 
dr. Radim Hédl (Botanický ústav AV ČR)
Diverzita bylinného patra: klíč k pochopení vlivu globální změny na diverzitu lesů
 
17:30
doc. Václav Pižl (Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR)
Rozmanitost živočichů v lesních půdách
 
 
 
Ing. Milan Košulič (Lesní správa Město Albrechtice)
Kalamita v Jeseníkách: výchozí stav, způsob hospodaření, průběh a rozsah kalamity, výhled
 
19:30
doc. Emil Cienciala & Ing. Vladimír Zatloukal (IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.)
Lesnická adaptační strategie pro měnící se prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd – aktuální reflexe
 
45:15
dr. Vojtěch Kotecký (Glopolis)
Udržitelné lesnictví v nové ekonomice
 
 
prof. Josef Fanta (Botanický ústav AV ČR)
 
 
 
EXKURZE
 
1 Klokočná – úvodní slovo, Ing. Vladislav Ferkl
Zápisky z exkurze pro nás připravila Hanka Mašková.